Chọn lọc HEPA cho FFU phòng sạch
Lọc Hepa là sản phẩm lọc tinh được dùng rất phổ biến để lọc khí sạch cho các loại phòng sạch ngành diện tử, viễn thông, thực phẩm, y tế, dược phẩm, … sản phẩm có thể lắp bên trong hệ thống cấp gió AHU hoặc lắp trong các hộp lọc HEPA box, fan filter unit – FFU.
 
VÌ SAO PHẢI CHỌN LỌC HEPA CHO FFU PHÒNG SẠCH
 
Sản phẩm Fan Filter Unit là một trong những dạng hộp lọc có lắp lọc hepa bên trong nhưng được thiết kế một cách đặc biệt có thể hoạt động độc lập, tự động lấy khí và cấp vào phòng sạch.
 
Quạt hút được tích hợp bên trong của FFU có độ chênh áp thấp khoản 130 – 150pa nên phải chọn loại màng lọc có độ chênh áp phù hợp và lưu lượng phù hợp. Ngoài rà thì cũng cần phải xác định chính xác là phòng sạch tiêu chuẩn class bao nhiêu 10.000 hay 100.000, … để chọn lọc tinh cho phù hợp với phòng sạch.
 
Ví dụ: phòng sạch có class 100.000 thì cấp độ sạch cần đạt hạt bụi là 0,3micron với hiệu xuất lọc là 99,99% và khi đó thì chọn lọc tinh là lọc hepa H13, đối với phòng sạch có class 10.000 thì chọn cấp độ màng lọc là H14. Đó chính là lý do chọn lọc tinh cho fan filter unit - FFU và cho phòng sạch
                                        
CÁCH TÍNH CHỌN SỐ LƯỢNG LỌC CHO PHÒNG SẠCH
 
ĐẦU TIÊN TA TÍNH LƯU LƯỢNG GIÓ CẦN CHO PHÒNG
 
Ta có công thức: Q=V x AC trong đó
 
Q: lưu lượng không khí (m3/h)
 
A/C: số lần thay đổi không khí/giờ
 
V: thể tích phòng sạch
 
Ví dụ cụ thể: Ta có thể tích phòng sạch là: W x D x H = 5 x 5 x 10 = 250 m3. Số lần trao đổi gió theo tiêu chuẩn phòng class
100,000 là  20lần/giờ
 
Lưu lượng cần lọc trong 1 giờ là = 20 x 250= 5000 m3/h. Như vậy lưu lượng lọc cần chọn phải lớn hơn 5.000 m3/h.
 
Đối với lưu lượng khí là 5.000m3/h thì ta chọn size lọc và số lượng để đạt được lưu lượng này. Nếu dùng hộp lọc khí FFU phòng sạch (fan filter unit – FFU) thì dùng loại size dùng lọc HEPA là 610 x 1200 x 70mm, lưu lượng max có thể chạy được là 1.500m3/h và phải chọn là 4 FFU cùng chạy song song.